Cyk_ak921turbo

同人音楽やり始めて2年目。ヴァンフォーレ甲府とスペリオ城北、ミニ四駆、バイク、車大好き。